شماره‌های پیشین نشریه

به نام خدا

فصلنامه جامعه پژوهی تنها مقالاتی را می پذیرد که حاصل دستاوردهای پژوهشی نویسنده یا نویسندگان در حوزه مطالعات فرهنگی-اجتماعی باشد. 

* نویسندگان گرامی لطفا قبل از ارسال مقاله، «راهنمای نویسندگان» را به دقت مطالعه فرمایند. 

 ** برای جلوگیری از سرقت علمی، همه مقالات، قبل از داوری و قبل از انتشار، از طریق سمیم نور مشابهت یابی می شوند.

 

   اطلاعات فصلنامه

 • کشور محل انتشار:  ایران
 • ناشر:  انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت انتشار: فصلنامه 
 • زبان مجله:  فارسی همراه با چکیده انگلیسی
 • حوزه تخصصی: مطالعات فرهنگی-اجتماعی
 • هزینه داوری و انتشار: ندارد
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نوع  داوری: داوری دوسو ناشناس  و حداقل 2 داور
 • زمان داوری:  حداقل 8 هفته
 • مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت یاب سمیم نور www.samimnoor.ir بررسی می گردد.