درباره نشریه

زمینه ­سازی برای نشر تأملات نظری و تلاش­های روشمند با اهدافی نظیر تبیین، تحلیل، نقد و مقایسه تحولات اجتماعی-سیاسی ایران با دغدغه تبیین، تشریح و دفاع خلاقانه و هوشمندانه از اسلام انقلابی از نیازهای مهم و فوری در عرصه­ های فرهنگی و اجتماعی است که انتشار یک نشریه علمی، بستر و فرصت مناسبی برای تأمل و تحلیل در مورد مسائل جامعه ایرانی-اسلامی را از زوایای مختلف تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب های تحلیلی خودی و غیرخودی (غربی) فراهم می­آورد. از همین رو، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی اقدام به انتشار فصلنامه علمی «جامعه ­پژوهی» نموده است.